• wykonanie instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i gazowych
  • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
  • montaż kotłowni i węzłów cieplnych
  • badanie szczelności instalacji i urządzeń gazowych
  • montaż ogrzewania podłogowego
  • montaż pompy ciepła
  • montaż kolektorów słonecznych
  • wykonanie sieci zewnętrznych i przyłączy