Gmina Praszka

Termomodernizacja budynków Gminy Praszka – Etap II. Zadanie II – Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce.